Θηραματα

Θηρεύσιμα είδη θηλαστικών και πτηνών είναι όλα τα είδη τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Θηρευσίμων Ειδών ο οποίος επισυνάπτεται στην υπ' αριθμ. 143543/2140/10-08-2016 Απόφαση"Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 - 2017"του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2536/ Β' /17-08-2016).

Αναλυτικότερα χωρίζονται στις παρακάτω τρεις κύριες κατηγορίες:

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search