ΠΡΟΦΙΛ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

 Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συνεργάζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Τα όρια ευθύνης της είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος και τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Περιλαμβάνει 48 Κυνηγετικούς Συλλόγους οι οποίοι απαρτίζονται από 34.000 περίπου μέλη-κυνηγούς. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την προστασία και διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, προστασία και διατήρηση της θηραματοπανίδας.

Η αειφόρος Διαχείριση του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της θηραματοπανίδας αποτελεί τον βασικό στόχο μας ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ταυτόχρονη Προστασία του και την κατάλληλη Περιβαλλοντική εκπαίδευση των κυνηγών και μη.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Διαχείρισης περιλαμβάνονται :

 

 • Βελτιώσεις των βιοτόπων του κάθε θηράματος με κατάλληλες σπορές κλπ.

 • Καταγραφή των πληθυσμών της θηραματοπανίδας.

 • Λειτουργία εκτροφείου θηραμάτων (στις ειδικές εγκαταστάσεις του εκτροφείου της Ομοσπονδίας, εκτός της εκτροφής των θηραμάτων, λαμβάνει χώρα και φιλοξενία αρπακτικών πτηνών που έχουν βρεθεί τραυματισμένα ή δηλητηριασμένα και τα οποία αποθεραπεύονται εκεί έπειτα από παροχή κατάλληλης κτηνιατρικής αγωγής πριν την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον).

 • Εμπλουτισμοί βιοτόπων με θηραματικά είδη τα οποία προέρχονται από το εκτροφείο κατά περίπτωση.

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση τεχνικών έργων (υδρομαστεύσεις, ποτίστρες, ταΐστρες, εγκατάσταση φυσικών φραχτών, κλπ.).

 • Θεσμικά μέτρα προστασίας.

Προστασία του θηράματος :

 

Η αναγκαιότητα της αειφορικής προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος ώθησε τις Κυνηγετικές Οργανώσεις το 1999 στην ίδρυση του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες με τη συνεχή παρουσία τους στους κυνηγότοπους, στα Καταφύγια Άγριας Ζωής και σε όλες τις περιοχές που χρήζουν προστασίας διενεργούν ελέγχους,  καταγγέλλουν κάθε παράνομη πράξη και επαγρυπνούν για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ενημέρωση των κυνηγών περιλαμβάνει :

 

 • Φιλοθηραματικές - Φιλοδασικές εκδηλώσεις

 • Ενημερωτικά σεμινάρια

 • Επιστημονικές ημερίδες

 • Ενημερωτικά φυλλάδια

 • Κυνηγετικές εκπομπές και άρθρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
0
0
0
s2sdefault

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search